El anuncio LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas en venta por subasta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
VOLVO L120E cargadora de ruedas VOLVO L120E precio a consultar Cargadora de ruedas 2002 Suecia, Malmö
VOLVO L90E cargadora de ruedas VOLVO L90E 43.189 € Cargadora de ruedas 2004 15270 m/h Suecia, Västernorrland
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas
Vendido
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 2
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 3
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 4
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 5
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 6
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 7
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 8
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 9
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 10
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 11
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 12
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 13
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 14
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 15
LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas imagen 16
1/16
Modelo L14
Año de fabricación 2001
Horas de trabajo 14000 m/h
Ubicación Suecia
Fecha de publicación más de 1 mes
Machineryline ID GJ32394
Estado
Estado usados

Información adicional — LJUNGBY MASKIN L14 cargadora de ruedas

Inglés
Ljungby L14 Wheel loader
Central lubrication
3rd and 4th function
Stick steering (not tested)
Engine heater
Load arm suspension BSS
Flash light ramp
Additional lighting
Large BM tool holder
Grader bucket, Width: 2750 mm (worn cutting edge)
Volvo engine
50 km/h maximum speed

Facts
Year: 2001
ID: 1551
Operating time: estimated at 14000-14500 hours (defective instrument)
Weight: 18000 kg
Total weight: 21000 kg

Remark
Hour meter out of order
Ljungby L14 Radlader
Zentralschmierung
3. und 4. Funktion
Knüppelsteuerung (nicht getestet)
Motorheizung
Lastarmaufhängung BSS
Blitzlichtrampe
Zusätzliche Beleuchtung
Großer BM-Werkzeughalter
Graderlöffel, Breite: 2750 mm (abgenutzte Schneide)
Volvo-Motor
50 km/h Höchstgeschwindigkeit

Fakten
Jahr: 2001
ID: 1551
Betriebszeit: geschätzt auf 14000-14500 Stunden (defektes Instrument)
Gewicht: 18000 kg
Gesamtgewicht: 21000 kg

Anmerkung
Betriebsstundenzähler außer Betrieb
Ljungby L14 Rataslaadur
Tsentraalne määrimine
3. ja 4. funktsioon
Varrasjuhtimine (ei ole testitud)
Mootori soojendus
Koormusõla vedrustus BSS
Välklambi kaldtee
Lisavalgustus
Suur BM tööriistahoidik
Greideri kopp, Laius: 2750 mm (kulunud lõikeserv)
Volvo mootor
Maksimaalne kiirus 50 km/h

Faktid
Aasta: 2001
ID: 1551
Tööaeg: hinnanguliselt 14000-14500 tundi (defektne instrument)
Kaal: 18000 kg
Kogukaal: 21000 kg

Märkus
Tunnilugeja rivist väljas
Ljungby L14 Ratinis krautuvas
Centrinis tepimas
3 ir 4 funkcija
Vairavimas lazda (neišbandyta)
Variklio šildytuvas
Krovinio svirties pakaba BSS
Blykstės šviesos rampa
Papildomas apšvietimas
Didelis BM įrankių laikiklis
Greiderio kaušas, plotis: 2750 mm (nusidėvėjęs pjovimo kraštas)
Volvo variklis
50 km/h maksimalus greitis

Faktai
Metai: 2001 m
ID: 1551
Veikimo laikas: numatoma 14000-14500 valandų (prietaisas su defektais)
Svoris: 18000 kg
Bendras svoris: 21000 kg

Pastaba
Valandų skaitiklis neveikia
Ljungby L14 Iekrāvējs uz riteņiem
Centrālā eļļošana
3. un 4. funkcija
Stūre ar stieni (nav pārbaudīta)
Dzinēja sildītājs
Slodzes sviras balstiekārta BSS
Zibspuldzes gaismas rampa
Papildu apgaismojums
Liels BM instrumentu turētājs
Greidera kauss, platums: 2750 mm (nolietota griešanas mala)
Volvo dzinējs
50 km/h maksimālais ātrums

Fakti
Gads: 2001
ID: 1551
Darbības laiks: aprēķināts 14000-14500 stundas (instruments ir bojāts)
Svars: 18000 kg
Kopējais svars: 21000 kg

Piezīme
Stundu skaitītājs nedarbojas
Ładowarka kołowa Ljungby L14
Centralne smarowanie
3. i 4. funkcja
Sterowanie drążkiem (nie testowane)
Podgrzewacz silnika
Zawieszenie ramienia ładującego BSS
Rampa z lampą błyskową
Dodatkowe oświetlenie
Duży uchwyt narzędziowy BM
Łyżka równiarki, Szerokość: 2750 mm (zużyta krawędź tnąca)
Silnik Volvo
Maksymalna prędkość 50 km/h

Fakty
Rok: 2001
ID: 1551
Czas pracy: szacowany na 14000-14500 godzin (uszkodzony przyrząd)
Waga: 18000 kg
Masa całkowita: 21000 kg

Uwaga
Licznik godzin nie działa
Ljungby L14 Hjullastare
Centralsmörjning
3:e och 4:e funktion
Spakstyrning (ej testad)
Motorvärmare
Lastarmsfjädring BSS
Blixtljusramp
Extra belysning
Stora BM redskapsfäste
Planerskopa, Bredd: 2750 mm (slitet skär)
Volvomotor
50 km/h max hastighet

Fakta
År: 2001
ID: 1551
Drifttid: uppskattad till 14000-14500 timmar (defekt instrument)
Vikt: 18000 kg
Totalvikt: 21000 kg

Anmärkning
Timräknare ur funktion